ReadyPlanet.com
dot
dot
:รู้จักกับสหภาพ ปตท. (สร.ปตท.)
dot
bulletการบริหารงาน
bulletคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletข้อตกลงสภาพการจ้าง
bulletพระราชบัญญัติแรงงาน
bulletประกาศคณะกรรมการแรงงาน
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
dot
::Member Login (รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหภาพ ปตท.)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
::สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dot
bulletแนะนำสหพันธ์
bulletบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 2
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.แรงงานฯ
dot
::Web Link สหภาพแรงงงานอื่นๆ
dot
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
bulletสหภาพรัฐวิสาหกิจ กปภ.
dot
รูปกิจกรรม สพร.ท.
dot
bulletรวมรูปภาพ
dot
::Web Link : Variety
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletข่าวสาร
bulletเดินทาง / เส้นทาง
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletหุ้น
bulletสถาบันการเงิน
bulletบริษัทเงินทุน และเงินทุนหลักทรัพย์
bulletผู้ลงทุน/ข้อมูลการทำแผนธุรกิจ
bulletประกันภัย
bulletเรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้
ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.
This Column Intro


เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) (คุณอัปสร กฤษณะสมิต) นำคณะกรรมการและผู้แทนเข้าพบท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.60 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติร่วมกับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างภาคเอกชนทุกแห่งและพี่น้องผู้ใช้แรงง
เมื่อวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สร.ปตท.) จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้สำนักสงฆ์บ้านขนุนคลี่ และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นำโดย นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(สร.ปตท.) นำคณะกรรมการ สร.ปตท. เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน กพ. เดิม) เพื่อยื่นหนังสือ กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 การประชุมใหญ่วิสามัญ สร.ปตท. ครั้งที่ 1/2559
หน้า 3/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.