ReadyPlanet.com
dot dot
dot
:รู้จักกับสหภาพ ปตท. (สร.ปตท.)
dot
bulletการบริหารงาน
bulletคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletข้อตกลงสภาพการจ้าง
bulletพระราชบัญญัติแรงงาน
bulletประกาศคณะกรรมการแรงงาน
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
dot
::Member Login (รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหภาพ ปตท.)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
::สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dot
bulletแนะนำสหพันธ์
bulletบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 2
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.แรงงานฯ
dot
::Web Link สหภาพแรงงงานอื่นๆ
dot
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
bulletสหภาพรัฐวิสาหกิจ กปภ.
dot
รูปกิจกรรม สพร.ท.
dot
bulletรวมรูปภาพ
dot
::Web Link : Variety
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletข่าวสาร
bulletเดินทาง / เส้นทาง
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletหุ้น
bulletสถาบันการเงิน
bulletบริษัทเงินทุน และเงินทุนหลักทรัพย์
bulletผู้ลงทุน/ข้อมูลการทำแผนธุรกิจ
bulletประกันภัย
bulletเรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้
News Update

PTT Union News


ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร (แบบฟอร์มตามที่แนบ) มายังที่ทำการ สร.ปตท. ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.
15 ก.ค.57 สพร.ทได้รับเกียรติให้เข้าพบหารือกับ ฯพณฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


More...
วันที่ 4 พ.ย. 56 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการ สร.ปตท. นำโดย คุณอัปสร กฤษณะสมิต ประธาน สร.ปตท.จุดธูปเทียนเครื่องบูชาที่หน้าตู้พระอภิธรรม ในการถวายบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร


More...
เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 สร.ปตท. ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และฝ่ายบริหารกลุ่ม ปตท. จัดสัมมนาไตรภาคีและเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ของกลุ่มปตท.


More...
1 พฤษภาคม 2556 สร.ปตท.จัดริ้วขบวนในนามองค์กรสมาชิกของสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท.)


More...
21 มีนาคม 2556 แสดงความยินดีแด่รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทย์ สุมาลา


More...
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่ตั้ง : อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 บมจ.ปตท. โทรศัพท์ : 0-2 537-2116-7 โทรสาร : 0-2537-2117 ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลโดย ประชาสัมพันธ์ สร. ปตท. E-mail : sap-ptt@pttplc.com