ReadyPlanet.com
dot
dot
:รู้จักกับสหภาพ ปตท. (สร.ปตท.)
dot
bulletคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletข้อตกลงสภาพการจ้าง
bulletพระราชบัญญัติแรงงาน
bulletประกาศคณะกรรมการแรงงาน
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletเรื่องน่ารู้
dot
::Member Login (รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหภาพ ปตท.)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
::สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dot
bulletสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
bulletบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 2
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.แรงงานฯ
dot
รูปกิจกรรม สพร.ท.
dot
bulletรวมรูปภาพ
dot
::Web Link : Variety
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสถาบันการเงิน
bulletกฎหมาย และ พรบ. แรงงานที่เกี่ยวข้อง
dot
::Web Link สหภาพแรงงงานอื่นๆ
dot
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า
bulletสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนสัตว์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.

ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.ประธาน สร.ปตท.ในฐานะประธาน สพร.ท.เลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม ILO ครั้งที่ 97

ประธาน สร.ปตท.ในฐานะประธาน สพร.ท. เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างภาคเอกชน องค์กรแรงงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน และผู้แทนองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ณ ร้านอาหารไทยในกรุงเจนีวา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ สร.ปตท.และ สพร.ท.ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สร.ปตท.เยี่ยมชมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ที่ บมจ.ปตท.ให้การสนับสนุนarticle

สร.ปตท.เยี่ยมชมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ที่ บมจ.ปตท.ให้การสนัสนุน
เมื่อวันที่ 9 -14 เมษายน 2551 คณะกรรมการ สร.ปตท.ได้เดินทางขึ้นภาตเหนือเพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ บมจ.ปตท.ให้การสนับสนุน

7 ตุลาคม เพื่อรณรงค์ "งานที่มีคุ​ณค่า"
"โครงการสัมมนาและศึกษาการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์" ระหว่าง สร.ปตท. กับ PTT GROUP

"สร.ปตท. ร่วมกับ PTT GROUP" มอบผ้าห่ม, ถังแก๊ส ให้ทหารตามแนวท่อส่งก๊าซชายแดนไทย - พม่า
และแจกของขวัญให้เด็กที่โรงเรียน ตชด. วิจิตรวิทยาคาร ณ บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
สร.ปตท. มอบเงินสนับสนุนการประชุมใหญ่และสัมมนาองค์กรสมาชิก สพร.ท

เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2551 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย(สพร.ท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสัมมนาองค์กรสมาชิก โดยมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเป็นประธานในพิธิเปิดและบรรยายพิเศษ
หน้า 21/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.