ReadyPlanet.com
dot
dot
:รู้จักกับสหภาพ ปตท. (สร.ปตท.)
dot
bulletคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletข้อตกลงสภาพการจ้าง
bulletพระราชบัญญัติแรงงาน
bulletประกาศคณะกรรมการแรงงาน
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletเรื่องน่ารู้
dot
::Member Login (รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหภาพ ปตท.)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
::สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dot
bulletสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
bulletบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 2
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.แรงงานฯ
dot
รูปกิจกรรม สพร.ท.
dot
bulletรวมรูปภาพ
dot
::Web Link : Variety
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสถาบันการเงิน
bulletกฎหมาย และ พรบ. แรงงานที่เกี่ยวข้อง
dot
::Web Link สหภาพแรงงงานอื่นๆ
dot
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า
bulletสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนสัตว์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
5-6ตุลาคม 2552 สร.ปตท. ได้เข้าสัมมนาร่วมกับ องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย


Download ข่าวประชาสัมพันธ์สร.ปตท.
 
ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.

คณะสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เข้าพบ ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา
คณะสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เข้าพบ ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร article
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก สร.ปตท.ในวันที่ต้องสิ้นสุดภารกิจของพนักงาน ปตท. และ OR ที่ก้าวมาถึงวันที่ภาคภูมิ
กสร.ร่วมรับหนังสือจากสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ แห่งประเทศไทย ( สพร.ท ) article
คณะกรรมการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการสหภาพฯ ปตท. อวยพรปีใหม่ 2565 แด่ ท่านประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีต ปธบ./กผญ.
สร.ปตท. เชิญชวนร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนร่วมพัฒนาวัคซีนไทย สร.ปตท. ร่วมบริจาค 20,000 บาท
เลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สหภาพฯ ปตท. ขอมอบของขวัญปีใหม่ 2564 แทนความห่วงใยให้สมาชิกทุกท่าน
สร.ปตท. ร่วมกับ Agoda ขอมอบส่วนลดให้พนักงานกลุ่ม ปตท.
สัมมนาให้ความรู้เชื่อมโยงเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ฯ 16-17 ต.ค.63 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ.สระบุรี
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สนญ.ปตท.
เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 คณะกรรมการ สร.ปตท. เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 63 คณะกรรมการ สร.ปตท. เข้าสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 คณะกรรมการ สพร.ท. เข้าพบท่านปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล เพื่อแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 3 พ.ค.62 คุณอัญชลี ทองศาสตร์ คุณพรปวีณ์ บุญส่ง และคุณวิชชุลฎา เพ็ชรน้ำเขียว ตัวแทนมอบหมวกบริจาคให้กับคุณปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เมื่อวันที่ 27 ก.พ.62 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 คณะกรรมการ สร.ปตท. เข้าสวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท.) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 12 ปี ของ สพร.ท. และประชุมคณะกรรมการบริหาร สพร.ท. ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 คณะกรรมการ สร.ปตท. และผู้นำสหภาพแรงงานใน CEPW เข้าสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 คณะกรรมการ สร.ปตท. เข้าสวัสดีปีใหม่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 คณะกรรมการ สร.ปตท. เข้าเยี่ยมชมดูงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 คณะกรรมการ สร.ปตท. เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการให้บริการรักษาพยาบาลและสนับสนุนการดำเนินงานระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 คณะกรรมการ สร.ปตท. เข้าประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และเข้าร่วมพิธีลงนามและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City และการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางราง ระหว่าง ปตท. และ รฟท.
สวัสดิการเพื่อสมาชิก สหภาพฯ ปตท. ขอมอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวด่านเฉลิมนนท์ รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
เชิญชวน สมาชิก สร.ปตท. เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งกรรมการ สร.ปตท.
รับสมัครด่วน! กรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่ 17-21 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น.
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) (คุณอัปสร กฤษณะสมิต) นำคณะกรรมการและผู้แทนเข้าพบท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.60 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติร่วมกับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างภาคเอกชนทุกแห่งและพี่น้องผู้ใช้แรงง
เมื่อวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สร.ปตท.) จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้สำนักสงฆ์บ้านขนุนคลี่ และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นำโดย นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(สร.ปตท.) นำคณะกรรมการ สร.ปตท. เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน กพ. เดิม) เพื่อยื่นหนังสือ กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 การประชุมใหญ่วิสามัญ สร.ปตท. ครั้งที่ 1/2559
นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สร.ปตท.) นำคณะกรรมการ สร.ปตท. เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช)
วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมลานพระรูปทรงม้าและท้องสนามหลวง
นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธาน สร.ปตท. เข้ารับประทานรางวัล "สตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด่น"
นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) พร้อมผู้แทน 20 รัฐวิสาหกิจ เข้าแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สร.ปตท.) ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
15 ก.ค.57 สพร.ทได้รับเกียรติให้เข้าพบหารือกับ ฯพณฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
วันที่ 4 พ.ย. 56 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการ สร.ปตท. นำโดย คุณอัปสร กฤษณะสมิต ประธาน สร.ปตท.จุดธูปเทียนเครื่องบูชาที่หน้าตู้พระอภิธรรม ในการถวายบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 สร.ปตท. ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และฝ่ายบริหารกลุ่ม ปตท. จัดสัมมนาไตรภาคีและเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ของกลุ่มปตท.
1 พฤษภาคม 2556 สร.ปตท.จัดริ้วขบวนในนามองค์กรสมาชิกของสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท.)
21 มีนาคม 2556 แสดงความยินดีแด่รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทย์ สุมาลา
คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ ประธาน สร.ปตท. (น.ส.อัปสร กฤษณะสมิต) เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตัวแทนจากกระทรวงการคล
16 มีนาคม 2556 คณะกรรมการ สร.ปตท. ได้ร่วมเป็นกรรมการจัดกิจการโบว์ลิ่งการกุศล ณ SF STRIKE BOWL เดอะมอลล์งามวงศ์วานกับกลุ่มเพื่อนแรงงาน (พรง.) เพื่อนำรายได้สนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กชุมชนมักกะสัน (ชุมชนป้ายโค้ก) กรุงเทพ
15-17 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการ สร.ปตท. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหาร สรส. “ประเมินผลการทำงานและกำหนดแผนงาน ประจำปี 2556” ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมคลังก๊าชเข่าบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหาร ปตท. และคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปตท. ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 24
9 มกราคม 2556 อวยพรปีใหม่ผู้บริหาร บมจ.ปตท.
9 มกราคม 2556 อวยพรปีใหม่ผู้บริหาร บมจ.ปตท.
อวยพรปีใหม่ 2556 แด่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีต ปธบ./กผญ. บมจ.ปตท.
9 มกราคม 2556 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (สร.ปตท.) เข้าพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เนื่องในเทศกาลปีใหม่และแสดงความยินดีที่ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง
19 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สร.ปตท.) นำโดย น.ส.อัปสร กฤษณะสมิต ประธาน สร.ปตท. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านหาดเค็ด จ.น่าน
7 ตุลาคม เพื่อรณรงค์ "งานที่มีคุ​ณค่า"
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 คณะกรรมการสหภาพฯ ปตท. ให้การต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม สร.ปตท. ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ปตท.
15 กุมภาพันธ์ 2555 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้จัดเสวนาในหัวข้อ "นโยบายการขายหุ้นรัฐวิสาหกิจ บมจ.ปตท.และ บมจ.การบินไทย กับผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชน"
31 มกราคม 2555 ยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นกรณีคัดค้านการขายหุ้น ปตท.-การบินไทย
27 มกราคม 2555 แสดงความยินดีแก่ท่าน จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงคมนาคม
24 มกราคม 2555 เสวนารายการ "สภาท่าพระอาทิตย์"
17 มกราคม 2555 สัมมนา CEO Forum โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
1 พ.ค.54 วันแรงงานแห่งชาติ สร.ปตท.เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
ความคืบหน้ากรณีการผลักดันให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี กรณีการขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการ สร.ปตท. ชุดใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ถึง 15 ธันวาคม 2557
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการ ปี 2553 ถึง 2557
30 ต.ค.53 สร.ปตท.ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
15 ตุลาคม 2553 สร.ปตท. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
28 ก.ย.53 สร.ปตท.เข้าร่วมงาน "1 ล้านกล้า ถวายพ่อ" ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธฺ
20 ก.ย.53 สร.ปตท.ร่วมงาน "วันรัฐวิสาหกิจไทย" ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
27-29 ส.ค.53 สหภาพแรงงานใน PTT Group และสหพันธ์แรงงานโรงกลั่นน้ำมัน จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
สร.ปตท.มอบทุนสนับสนุนศาลาศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี
11-12 ส.ค.53 สร.ปตท.เข้าร่วม "โครงการ 1 ตำบล ปลูกหญ้าแฝกถวายแม่ของแผ่นดิน"
นายดำเนิน รัตนประเสริฐ สมาชิกสร.ปตท.ขอขอบคุณสหภาพแรงงานฯ ที่ช่วยเหลือการถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด
นายมณฑล แพทอง ผู้แทนสร.ปตท.มอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับคุณกานดาพร เปี่ยมบุญ ทายาทของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท
29 - 30 เม.ย.53 สัมมนา "การสร้างเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ (PTT Group) ณ มนต์เสน่ห์ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
2-3 เม.ย.53 กระทรวงแรงงานจัดสัมมนาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจร่วมกับสร.ปตท. ณ ศูนย์ฝึกอบรมคลังก๊าซเขาบ่อยา
11 ก.พ. สร.ปตท.มอบเงินสนับสนุนสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี
22 ม.ค.53 ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะเข้าเยี่ยมชม บมจ.ปตท.
9 มค.53 สพร.ท ได้จัดสัมมนา เรื่องการบริหารสหภาพแรงงานเชิงรุก และร่วมงานวันโคนมประจำปี 2553
สร.ปตท. อวยพรปีใหม่ 2553 แด่...ผู้บริหาร
5 ม.ค. 53 สร.ปตท. ได้เข้าพบและอวยพรปีใหม่ รมว.พลังงาน และประธานคณะกรรมการ ปตท.
18 ธ.ค. 52 สร.ปตท. จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สหภาพแรงงานใน PTT Group
12 ธ.ค. 52  สร.ปตท. ได้ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกองทุนสนับสนุนโรงเรียนตำบลปิล๊อก และมอบห้องน้ำเพื่อประชาชน
สร.ปตท.ร่วมสัมมนาผู้นำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ"บทบาทสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"
สร.ปตท.เยี่ยมชมผลงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
30 ต.ค. สร.ปตท. เยี่ยมชมกิจกรรมรักษาป่าระยะยาว ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
4 ก.ย. 52 ยื่นหนังสือถึง รมว.การคลังผ่านเลขานุการเพื่อขอแก้พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งประเทศไทย
สร.ปตท. ทอดผ้าป่าสามัคคี จ.กาญจนบุรี article
1 พฤษภาคม 2552 สร.ปตท. ได้เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2552 article
สร.ปตท. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
สร.ปตท.ร่วมงานสานสายใยความผูกพัน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
สัมมนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ article
สร.ปตท. มอบกรวยยางจราจรแก่ สภ.ปิล็อก... article
มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวบ้าน จ.นครสวรรค์ article
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้าง article
รายการสนทนากิจกรรมสัญจร article
การประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 97 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2551 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์Copyright © 2010 All Rights Reserved.