ReadyPlanet.com
dot
dot
:รู้จักกับสหภาพ ปตท. (สร.ปตท.)
dot
bulletคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletข้อตกลงสภาพการจ้าง
bulletพระราชบัญญัติแรงงาน
bulletประกาศคณะกรรมการแรงงาน
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletเรื่องน่ารู้
dot
::Member Login (รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหภาพ ปตท.)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
::สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dot
bulletสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
bulletบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 2
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.แรงงานฯ
dot
รูปกิจกรรม สพร.ท.
dot
bulletรวมรูปภาพ
dot
::Web Link : Variety
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสถาบันการเงิน
bulletกฎหมาย และ พรบ. แรงงานที่เกี่ยวข้อง
dot
::Web Link สหภาพแรงงงานอื่นๆ
dot
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า
bulletสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนสัตว์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
การเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ปตท.

  เรียน ท่านสมาชิก


         ตามมติที่ประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สร.ปตท.)  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการ สร.ปตท. กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับ สร.ปตท. หมวด 7 ข้อ 14 เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ปตท ชุดต่อไป ให้สามารถทำหน้าที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการ สร.ปตท. ชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ กำหนดจำนวนกรรมการ สร.ปตท. ชุดต่อไปจำนวน 29 คน 
         คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สร.ปตท. เพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สร.ปตท. ตามประกาศเรื่อง การรับสมัครสมาชิก สร.ปตท. เพื่อรับเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สร.ปตท.(ตามไฟล์แนบ)

 

 [ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้ง]
 [
ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สร.ปตท.]
 [
ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สร.ปตท.]
 ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ปตท.]

 

              
ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ปตท. article
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ปตท. articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.