ReadyPlanet.com
dot
dot
:รู้จักกับสหภาพ ปตท. (สร.ปตท.)
dot
bulletคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletข้อตกลงสภาพการจ้าง
bulletพระราชบัญญัติแรงงาน
bulletประกาศคณะกรรมการแรงงาน
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletเรื่องน่ารู้
dot
::Member Login (รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหภาพ ปตท.)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
::สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dot
bulletสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
bulletบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 2
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.แรงงานฯ
dot
รูปกิจกรรม สพร.ท.
dot
bulletรวมรูปภาพ
dot
::Web Link : Variety
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสถาบันการเงิน
bulletกฎหมาย และ พรบ. แรงงานที่เกี่ยวข้อง
dot
::Web Link สหภาพแรงงงานอื่นๆ
dot
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า
bulletสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนสัตว์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
รวมรูปภาพ > วันที่ 10 -12 มกราคม 2551 บมจ.ปตท. ร่วม สร.ปตท. และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบผ้าห่มให้ทหารตามแนวท่อส่งก๊าซชายแดนไทย-พม่า ณ บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 10 -12 มกราคม 2551 บมจ.ปตท. ร่วม สร.ปตท. และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบผ้าห่มให้ทหารตามแนวท่อส่งก๊าซชายแดนไทย-พม่า ณ บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
แจกของขวัญให้เด็กที่โรงรียน ตชด. วิจิตรวิทยาคาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ"

"โครงการสัมมนาและศึกษาการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ ระหว่าง บมจ.ปตท. กับ สร.ปตท. และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน" ณ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 จังหวัดราชบุรี และสถานีควบคุมความดันที่ 1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


Copyright © 2010 All Rights Reserved.