ReadyPlanet.com
dot
dot
:รู้จักกับสหภาพ ปตท. (สร.ปตท.)
dot
bulletคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletข้อตกลงสภาพการจ้าง
bulletพระราชบัญญัติแรงงาน
bulletประกาศคณะกรรมการแรงงาน
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletเรื่องน่ารู้
dot
::Member Login (รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหภาพ ปตท.)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
::สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dot
bulletสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
bulletบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 2
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.แรงงานฯ
dot
รูปกิจกรรม สพร.ท.
dot
bulletรวมรูปภาพ
dot
::Web Link : Variety
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสถาบันการเงิน
bulletกฎหมาย และ พรบ. แรงงานที่เกี่ยวข้อง
dot
::Web Link สหภาพแรงงงานอื่นๆ
dot
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า
bulletสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนสัตว์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.

ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) (คุณอัปสร กฤษณะสมิต) นำคณะกรรมการและผู้แทนเข้าพบท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.60 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติร่วมกับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างภาคเอกชนทุกแห่งและพี่น้องผู้ใช้แรงง
เมื่อวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สร.ปตท.) จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้สำนักสงฆ์บ้านขนุนคลี่ และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นำโดย นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(สร.ปตท.) นำคณะกรรมการ สร.ปตท. เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน กพ. เดิม) เพื่อยื่นหนังสือ กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 การประชุมใหญ่วิสามัญ สร.ปตท. ครั้งที่ 1/2559
หน้า 7/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.