ReadyPlanet.com
dot
dot
:รู้จักกับสหภาพ ปตท. (สร.ปตท.)
dot
bulletคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletข้อตกลงสภาพการจ้าง
bulletพระราชบัญญัติแรงงาน
bulletประกาศคณะกรรมการแรงงาน
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletเรื่องน่ารู้
dot
::Member Login (รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหภาพ ปตท.)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
::สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dot
bulletสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
bulletบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 2
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.แรงงานฯ
dot
รูปกิจกรรม สพร.ท.
dot
bulletรวมรูปภาพ
dot
::Web Link : Variety
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสถาบันการเงิน
bulletกฎหมาย และ พรบ. แรงงานที่เกี่ยวข้อง
dot
::Web Link สหภาพแรงงงานอื่นๆ
dot
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า
bulletสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนสัตว์
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.

ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.1 พฤษภาคม 2552 สร.ปตท. ได้เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2552article
สร.ปตท. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

ในวันที่ 27 – 29  เมษายน  2552   สร.ปตท. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551   ณ  ศูนย์ฝึกอบรม คลังก๊าซเขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สร.ปตท.ร่วมงานสานสายใยความผูกพัน

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ.ระยอง ได้ให้เกียรติแก่ สร.ปตท. โดยเชิญร่วมงานสานสายใยความผูกพัน เลี้ยงสังสรรค์ แทนคำขอบคุณระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 30 มี.ค.52

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 51 และสัมมนาสมาชิก เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2552 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ฤทธาคนี ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร

สัมมนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์article

ด้วยในวันที่ 29 ม.ค.-1 ก.พ.52 ที่ผ่านมา สร.ปตท.ได้จัดสัมมนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ ประกอบด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ, สภาองค์การลูกจ้างภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน้า 19/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.