ReadyPlanet.com
dot
dot
:รู้จักกับสหภาพ ปตท. (สร.ปตท.)
dot
bulletการบริหารงาน
bulletคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
bulletข้อตกลงสภาพการจ้าง
bulletพระราชบัญญัติแรงงาน
bulletประกาศคณะกรรมการแรงงาน
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
dot
::Member Login (รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหภาพ ปตท.)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
::สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dot
bulletแนะนำสหพันธ์
bulletบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 2
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
bulletเปรียบเทียบ พ.ร.บ.แรงงานฯ
dot
::Web Link สหภาพแรงงงานอื่นๆ
dot
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
bulletสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
bulletสหภาพรัฐวิสาหกิจ กปภ.
dot
รูปกิจกรรม สพร.ท.
dot
bulletรวมรูปภาพ
dot
::Web Link : Variety
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletข่าวสาร
bulletเดินทาง / เส้นทาง
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletหุ้น
bulletสถาบันการเงิน
bulletบริษัทเงินทุน และเงินทุนหลักทรัพย์
bulletผู้ลงทุน/ข้อมูลการทำแผนธุรกิจ
bulletประกันภัย
bulletเรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้
ข่าวความเคลื่อนไหวของ สร.ปตท.
This Column Intro


การพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างarticle

18 ธ.ค.51  สพร.ท ร่วมกับ 12 สภาองค์การลูกจ้าง ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างอย่างเร่งด่วน ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ กทม.
รายการสนทนากิจกรรมสัญจรarticle

5-11สิงหาคม 2551 สร.ปตท.ได้ร่วมดำเนินรายการสนทนากิจกรรมสัญจร ภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากกิจกรรมสัญจร 6 ตอนที่ผ่านมา และยังได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่ปตท. ถูกกล่าวหา อาทิเช่น น้ำมัน, NGV, LPG และกำไร ปตท.มาจากไหน

การประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 97 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2551 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ปตท.(สร.ปตท.) ในฐานะประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย(สพร.ท.) เป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 97 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 โดยมีผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายรัฐบาล และองค์กร NGO ของประเทสมาชิกองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) เข้าร่วมประชุม 133 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 3,000 คน ทำให้ สร.ปตท. และ สพร.ท. เป็นองค์กรแรงงานที่ได้รับการรู้จักจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ เป็นอย่างดี

ประธาน สร.ปตท.ในฐานะประธาน สพร.ท.เลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม ILO ครั้งที่ 97

ประธาน สร.ปตท.ในฐานะประธาน สพร.ท. เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างภาคเอกชน องค์กรแรงงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน และผู้แทนองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ณ ร้านอาหารไทยในกรุงเจนีวา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ สร.ปตท.และ สพร.ท.ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สร.ปตท.เยี่ยมชมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ที่ บมจ.ปตท.ให้การสนับสนุนarticle

สร.ปตท.เยี่ยมชมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ที่ บมจ.ปตท.ให้การสนัสนุน
เมื่อวันที่ 9 -14 เมษายน 2551 คณะกรรมการ สร.ปตท.ได้เดินทางขึ้นภาตเหนือเพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ บมจ.ปตท.ให้การสนับสนุน

หน้า 17/18
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.